شهر های تحت پوشش رایتل ! | 2152


شهر های تحت پوشش رایتل !

پس از کرج و تهران، هشت شهر مشهد، قم، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، همدان و کرمانشاه به زودی تحت پوشش رایتل، تنها ارائه دهنده خدمات شبکه نسل سوم تلفن همراه قرار خواهند گرفت.

به نقل از ایسنا، شبکه رایتل، (اپراتور سوم تلفن همراه کشور) در فراخوانی که منظور ارتقای خدمات خود به کانون های آگهی و تبلیغات ۱۰شهر بزرگ کشورمان اعلام کرده، اولویت های واگذاری این اپراتور را در ۶ ماه اول سال آینده مشخص کرده است.

تهران، کرج، مشهد، قم، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، همدان و کرمانشاه شهرهایی است که در آنها از شرکت هایی که صاحب رسانه و دارای امتیاز استفاده از فضاهای تبلیغات محیطی و شهری و سایر امکانات تبلیغاتی در حوزه های ATL و BTLهستند، دعوت شده تا امکانات، امتیازات و توانمندی های تبلیغاتی خود را به رایتل جهت همکاری اعلام کنند.

بر اساس این فراخوان، به نظر می رسد پس از کرج و تهران، هشت شهر مشهد، قم، شیراز، اهواز، اصفهان، تبریز، همدان و کرمانشاه قرار است به زودی تحت پوشش رایتل، تنها ارائه دهنده خدمات شبکه نسل سوم تلفن همراه قرار گیرند.

بازدید : 1038

عمومی » شهر های تحت پوشش رایتل !

سایت
آگهی استخدام سراسر کشور
پربازدیدترین مطالب


ساعت
ساعت